Sắp xếp

Cửu Chuyển Đơn Vô Song

ID = 1001

50

Thiên Niên Tuyết Sâm Vô Song

ID = 1002

50

Đại Thanh Sư Tử Hống x10

ID = 1003

50

Đại Thanh Sư Tử Hống x50

ID = 1004

200

Thổ Linh Phù x10

ID = 1005

50

Thổ Linh Phù x30

ID = 1006

100

Thổ Linh Phù x100

ID = 1007

300

Bùa Nhân Hoán

ID = 1008

100

Bùa Dịch Chuyển Môn Phái

ID = 1009

100

Trường Bạch Sâm

ID = 1010

300

Xuyên Châm Dẫn Tuyến

ID = 1011

150

Giải Thạch Phù

ID = 1012

150

Kim Cang Phù

ID = 1013

300

Hàn Ngọc Phù

ID = 1014

200

Bùa Thúy Ngọc (vũ khí)

ID = 1015

500

Bùa Thúy Ngọc (Phòng ngự)

ID = 1016

300

Bùa Hoàng Ngọc (Vũ Khí)

ID = 1017

700

Bùa Hoàng Ngọc (Phòng Ngự)

ID = 1018

500

Phúc Vận Phù 25%

ID = 2001

300

Bùa Thủy Tinh Vũ Khí

ID = 2002

2000

Bùa Thủy Tinh Trang Bị

ID = 2003

1500

Bùa Thiên Tôn

ID = 2004

500

Bùa Nhiệt Địa

ID = 2005

500

Long Lân Hộ Thể 12/12

ID = 2006

1000

Yêu Hoa Ma Võ Gậy Cổ Vũ 24h

ID = 2007

300

Thái Cực Thần Đơn

ID = 2008

200

Giỏ hàng 0

YULGANG ROYAL 2019 - DEVELOPED BY ROYAL TEAM.
Bản quyền GAME thuộc về Mgame
Mọi thông tin thăc mắc vui lòng liên hệ:
Fanpage: https://facebook.com/yulgangroyal丨Website: https://yulgangroyal.com
Chơi game lành mạnh, phòng chống lừa đảo, hack-cheat để phát triển một server HKGH công bằng.