Sắp xếp

Phúc Vận Phù (15%)

ID = 1019

50

Phúc Vận Phù (20%)

ID = 1020

150

Thuốc Nhuộm Tóc

ID = 1021

50

Thẩm Mỹ Viện

ID = 1022

150

Đổi Màu Nickname

ID = 1023

100

Bối Cảnh Nickname

ID = 1024

150

Biểu tượng Nickname

ID = 1025

100

Bùa Độn Giáp Thần Thú

ID = 1026

300

Hoàng Kim Thử

ID = 1027

300

Tiểu Huyền Ưng

ID = 1028

500

Ngân Linh Báo

ID = 1029

700

Tiểu Hắc Hổ

ID = 1030

700

Bùa Đổi Tên

ID = 1031

1000

Yêu Hoa Ma Võ (Hải sản) 24h

ID = 1032

50

Túi Phụ (30 ngày)

ID = 1033

300

Cuồng Chiến Thần Đan

ID = 1034

600

Yêu Hoa Kẹo Ngọt - PK

ID = 1035

300

Ngũ Sắc Thần Đan

ID = 1036

50

Phúc Vận Phù 25%

ID = 2001

300

Bùa Thủy Tinh Vũ Khí

ID = 2002

2000

Bùa Thủy Tinh Trang Bị

ID = 2003

1500

Bùa Thiên Tôn

ID = 2004

500

Bùa Nhiệt Địa

ID = 2005

500

Long Lân Hộ Thể 12/12

ID = 2006

1000

Yêu Hoa Ma Võ Gậy Cổ Vũ 24h

ID = 2007

300

Thái Cực Thần Đơn

ID = 2008

200

Giỏ hàng 0

YULGANG ROYAL 2019 - DEVELOPED BY ROYAL TEAM.
Bản quyền GAME thuộc về Mgame
Mọi thông tin thăc mắc vui lòng liên hệ:
Fanpage: https://facebook.com/yulgangroyal丨Website: https://yulgangroyal.com
Chơi game lành mạnh, phòng chống lừa đảo, hack-cheat để phát triển một server HKGH công bằng.