Sắp xếp

Bồi Nguyên đơn (tiểu)

ID = 1037

150

Cành Boss Lớn 7/7

ID = 1038

1500

Cành Boss Nhỏ 3/3

ID = 1039

700

Vé vào Cửu Tuyền Tháp

ID = 1040

50

Hắc Long Chỉ Thêu (24h)

ID = 1041

150

Bao Triệu Hồi Bùa Chú

ID = 1042

20

Mèo Tài Phú

ID = 1043

100

Mũi Tên 35

ID = 1044

0

Chí Tôn Phù 30 ngày

ID = 1045

1000

Gương Huyền Ma Lớn 7/7

ID = 1046

2500

Gương Huyền Ma Trung Bình 7/7

ID = 1047

1500

Gương Huyền Ma Nhỏ 7/7

ID = 1048

1000

Vật Phẩm Hỗ Trợ Kẹp Skill

ID = 1049

1

Cành Boss VH Lớn 7/7

ID = 1050

2000

Cành Boss VH Nho 3/3

ID = 1051

1000

Kỹ năng kết hôn

ID = 1052

700

Kỹ năng hỗ trợ kết hôn

ID = 1053

500

Nhẫn kết hôn

ID = 1054

1000

Phúc Vận Phù 25%

ID = 2001

300

Bùa Thủy Tinh Vũ Khí

ID = 2002

2000

Bùa Thủy Tinh Trang Bị

ID = 2003

1500

Bùa Thiên Tôn

ID = 2004

500

Bùa Nhiệt Địa

ID = 2005

500

Long Lân Hộ Thể 12/12

ID = 2006

1000

Yêu Hoa Ma Võ Gậy Cổ Vũ 24h

ID = 2007

300

Thái Cực Thần Đơn

ID = 2008

200

Giỏ hàng 0

YULGANG ROYAL 2019 - DEVELOPED BY ROYAL TEAM.
Bản quyền GAME thuộc về Mgame
Mọi thông tin thăc mắc vui lòng liên hệ:
Fanpage: https://facebook.com/yulgangroyal丨Website: https://yulgangroyal.com
Chơi game lành mạnh, phòng chống lừa đảo, hack-cheat để phát triển một server HKGH công bằng.