Sắp xếp

Vật Phẩm Nâng Cấp Event t8

ID = 1055

100

Nhiệt Huyết Thạch

ID = 1101

100

Trung Cấp Tập Hồn Châu

ID = 1102

2000

Hạ Cấp Tập Hồn Châu

ID = 1103

1000

Hồn Kết Tinh (Hạ cấp)

ID = 1104

50

Nguyên Liệu Cường Hóa Trang Sức

ID = 1105

20

Nguyên Liệu Cường Hóa Nhẫn

ID = 1106

20

Nguyên Liệu Cường Hóa Dây Chuyền

ID = 1107

20

Nguyên Liệu Cường Hóa Khuyên Tai

ID = 1108

20

Han Bang Truong Bao

ID = 1201

200

Bang Tinh Tuyet Vu Quan Y

ID = 1202

200

Noel Phuc

ID = 1203

200

Noel Phuc

ID = 1204

200

Phuc Tinh Cao Chieu Bao

ID = 1205

200

Kiet Tuong Nhu Y Quan

ID = 1206

200

Hoa Long Y Phuc

ID = 1207

200

Ma Linh Kiem Y Phuc

ID = 1208

200

Ho Khieu Chien Bao

ID = 1209

200

Phúc Vận Phù 25%

ID = 2001

300

Bùa Thủy Tinh Vũ Khí

ID = 2002

2000

Bùa Thủy Tinh Trang Bị

ID = 2003

1500

Bùa Thiên Tôn

ID = 2004

500

Bùa Nhiệt Địa

ID = 2005

500

Long Lân Hộ Thể 12/12

ID = 2006

1000

Yêu Hoa Ma Võ Gậy Cổ Vũ 24h

ID = 2007

300

Thái Cực Thần Đơn

ID = 2008

200

Giỏ hàng 0

YULGANG ROYAL 2019 - DEVELOPED BY ROYAL TEAM.
Bản quyền GAME thuộc về Mgame
Mọi thông tin thăc mắc vui lòng liên hệ:
Fanpage: https://facebook.com/yulgangroyal丨Website: https://yulgangroyal.com
Chơi game lành mạnh, phòng chống lừa đảo, hack-cheat để phát triển một server HKGH công bằng.